ไทยเวียตเจ็ทได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยททท.

สายการบินนี้ได้รับรางวัลจากความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้ ‘ Fly Green Fund ‘ ซึ่งก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปี 2021 นับตั้งแต่ก่อตั้ง Fly Green Fund สายการบินก็ได้นำเสนอแคมเปญต่างๆ มากมาย รวมถึรับจดทะเบียนบริษัทงGarbage Hunterโดยสายการบินได้จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครเพื่อกำจัดขยะและขยะจากเมือง/จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย และ ‘ ป่าเมโทร ‘ ซึ่งสายการบินมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองของประเทศไทย

“ในฐานะผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศไทยเวียตเจ็ทเชื่อว่าเรามีความรับผิดชอบต่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมด้วย เราได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการลดมลพิษจากการดำเนินงานประจำวันของเรา และได้ดำเนินการหลายอย่างเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม ลดสาเหตุของปัญหาโลก ปัญหาโลกร้อนที่มนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่ ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ตระหนักถึงการทำงานหนักและความพยายามของเราเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เราเชื่อว่าด้วยการทำงานร่วมกันเราจะสามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทยภิญโญ พิบูลสงครามผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ บริษัท ไทยเวียตเจ็ทกล่าว

โครงการ ” STAR : Sustainable Tourism Acceleration Rating ” เป็นโครงการความยั่งยืนภายใต้ ททท. ซึ่งช่วยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ภายใต้โครงการนี้ ธุรกิจที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการประเมินตนเองของโครงการจะได้รับใบรับรอง ” ดาวที่ยั่งยืน ” ซึ่งมีอายุสองปี

ข้อมูลจาก https://www.nationthailand.com/