เอ็กโก กรุ๊ป ตั้งเป้า Net Zero ภายในปี 2593.

ในขณะเดียวกัน จะเน้นย้ำห่วงโซ่อุปทาน ไฮโดรเจนเพื่อส่งเสริมการเติบโตระยะกลางและระยะยาว บริษัทยังได้ประกาศเป้าหมายใหม่ในการบรรลุNet Zeroภายในปี 2593 เพื่อส่งเสริมสังคมคาร์บอนต่ำ

เทพรัตน์ เทพพิทักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเอ็กโก กล่าวว่า เอ็กโก กรุ๊ป แสวงหาโอกาสใหม่ๆ ที่จะสานต่อการลงทุนในธุรกิจพลังงานและพลังงานที่เกี่ยวข้อง ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้บริษัทจะเน้นการสร้างรายได้อย่างรวดเร็วและเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ระยะสั้น ” 4S “

เอ็กโก กรุ๊ป จะคัดเลือกโครงการคุณภาพสูงอย่างรอบคอบ โดยมุ่งเน้นการควบรวมกิจการ ( M&A ) ของโรงไฟฟ้าแบบธรรมดาและพลังงานหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อรับรู้รายได้ทันที ในเวลาเดียวกัน บริษัทจะได้รับประโยชน์จากเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งใน 8 ประเทศที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว

เอ็กโก กรุ๊ป ตั้งเป้า Net Zero ภายในปี 2593

สำหรับกลยุทธ์ระยะกลางถึงระยะยาว เอ็กโก กรุ๊ป มีแผนเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต รวมถึงห่วงโซ่อุปทานไฮโดรเจนที่รองรับการเปลี่ยนผ่านจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมาเป็นพลังงานสีเขียว เอ็กโก กรุ๊ป ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรหลายรายเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีใหม่ๆ และความเป็นไปได้ในการลงทุน เช่น จะศึกษาการพัฒนาและการใช้ไฮโดรเจนเพื่อผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยปล่อยก๊าซคาร์บอนน้อยลง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานไฮโดรรับจดทะเบียนบริษัทเจน การผลิตไฮโดรเจนสีเขียวจาก Boco Rock Wind Farm ในรัฐนิวเซาธ์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีความสามารถสูงในการ สร้างไฮโดรเจนสีเขียว

โครงการริเริ่มสังคมคาร์บอนต่ำ: ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความรุนแรงมากขึ้น กลุ่มเอ็กโกจึงปรับเป้าหมายที่ท้าทายและซับซ้อนมากขึ้น เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและสอดคล้องกับบริษัทชั้นนำของโลก

ส่งผลให้บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุเป้าหมายคาร์บอนเป็นกลางภายในปี 2583 ซึ่งเร็วกว่าวันที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ในปี 2593 ถึง 10 ปี นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังได้ประกาศเป้าหมายใหม่ในการบรรลุ Net Zero ภายในปี 2593 ความเคลื่อนไหวดังกล่าวตอกย้ำศักยภาพในระดับสูงในการ เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าใหม่ ในขณะเดียวกันเป้าหมายใหม่นี้จะสนับสนุนการดำเนินงานและการลงทุนของกลุ่มเอ็กโกซึ่งสอดคล้องกับธุรกิจพลังงานระหว่างประเทศและความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นในช่วงการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมพลังงานไปสู่พลังงานสะอาด

การลงทุนหลักที่จะ สนับสนุนแผนเพื่อให้บรรลุ Net Zero ภายในปี 2593 แผนดังกล่าวรวมถึงการลงทุนในAPEXซึ่งเป็นผู้พัฒนาพลังงานทดแทนขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา เป็นการลงทุนที่มีศักยภาพสูงที่จะสนับสนุนการเติบโตในระยะยาวของกลุ่มเอ็กโก

APEX จะเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ในเวลาเดียวกัน บริษัทจะสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ผ่านการดำเนินงานแบบผสมผสาน ได้แก่ การพัฒนาโครงการที่บริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการและขายโครงการในภายหลัง

ในปี 2566 APEX มีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว 2 แห่ง ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 294 เมกะวัตต์ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 5 โครงการ โดยมีกำลังการผลิตรวม 657 เมกะวัตต์ ซึ่งจะทยอยแล้วเสร็จในช่วงปี 2566-2568 ซึ่งรวมถึงโซลาร์ฟาร์มสองแห่งในเท็กซัสฟาร์มกังหันลมหนึ่งแห่งในรัฐเมนและโครงการจัดเก็บแบตเตอรี่สองโครงการในเท็กซัส ยังมีโครงการอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีกกว่า 242 โครงการ กำลังการผลิตรวม 53,767 เมกะวัตต์

ผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรก เอ็กโก กรุ๊ป มีกำไรสุทธิ 3,482 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในช่วงเวลานี้ เอ็กโก กรุ๊ปสามารถรักษาพอร์ตโฟลิโอของโรงไฟฟ้าและต้นทุนเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ

ทำให้บริษัทมีรายได้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถบริหารจัดการโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้ดำเนินไปได้ตามแผนที่วางไว้ ตัวอย่างเช่นโครงการฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่ง Yunlinในไต้หวันสามารถบรรลุความก้าวหน้าที่สำคัญตามแผนการพัฒนา ณ ขณะนี้ (25 สิงหาคม 2566) โครงการได้ติดตั้งโมโนไพล์จำนวน 39 เครื่อง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันลม 22 เครื่อง ซึ่งได้ส่งพลังงานไปยังโครงข่ายเรียบร้อยแล้ว

“กลุ่มเอ็กโกคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรับรู้รายได้ทั้งปี ณโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเทิน 1ในสปป. ลาวโรงไฟฟ้า RISECในสหรัฐอเมริกา และโครงการ Yunlin Offshore Wind Farm ในไต้หวัน ซึ่งได้เริ่มทยอยส่งไฟฟ้าเข้าสายส่งเมื่อกังหันลมผลิตไฟฟ้าแล้ว พร้อมรับรู้รายได้จากการขยายระบบท่อส่งปิโตรเลียมในโครงการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( TPN ) ซึ่งคาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ความก้าวหน้าของการดำเนินงานจะส่งผลต่อพันธกิจของบริษัทในการสร้างความต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง เติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น” นายเทพรัตน์ กล่าว

ข้อมูลจาก https://www.nationthailand.com/