เซ็นทรัลพัฒนา คว้ารางวัล Best CEO, Best CFO และ Best Investor Relations จาก IAA Awards for Listed Companies 2022.

กรุงเทพฯ – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อความยั่งยืนอันดับ 1 ของประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘จินตนาการถึงอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน’ คว้า 3 รางวัลใหญ่ ได้แก่ ‘BEST CEO’, ‘BEST CFO’ และ ‘BEST IR’ in the Real ประเภทอสังหาริมทรัพย์จากงานIAA Awards for Listed Companies 2022ซึ่งจัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA)

เซ็นทรัลพัฒนา คว้ารางวัล Best CEO, Best CFO และ Best Investor Relations จาก IAA Awards for Listed Companies 2022

รางวัล CEO ที่ดีที่สุด มอบให้กับผู้บริหารที่มีการบริหารธุรกิจที่ดีเยี่ยม และมีส่วนสนับสนุนการเติบโตของตลาดทุนและเศรษฐกิจโดยรวมของไทย CFO ที่ดีที่สุดจะมอบให้กับผู้บริหารที่มีการจัดการทางการเงินที่ยอดเยี่ยม และ IR ที่ดีที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอ ความโปร่งใส และคุณภาพของข้อมูลของบริษัทที่นำเสนอต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และสถาบันการเงิน รางวัลเหล่านี้ได้รับการพิจารณาและตัดสินโดยคะแนนเสียงของนักวิเคราะห์การลงทุนในประเทศไทย ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นเลิศทางธุรกิจของเซ็นทรัลพัฒนาที่มุ่งมั่นที่จะเป็น ‘The Ecosystem for All’ ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนสำหรับทุกภาคส่วน

เซ็นทรัลพัฒนา คว้ารางวัล Best CEO, Best CFO และ Best Investor Relations จาก IAA Awards for Listed Companies 2022

นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เซ็นทรัลพัฒนากล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลใหญ่ 3 รางวัลจาก IAA Awards ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จและความเป็นเลิศของโมเดลธุรกิจของเรา ซึ่งมุ่งมั่นที่จะเป็น ‘The Ecosystem for All’ ‘ – แข็งแกร่งและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นธุรกิจค้าปลีกของศูนย์การค้าของเราที่เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกระบบนิเวศของเรา ได้แก่:

1) ดำเนินธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการไลฟ์สไตล์ของผู้คนในทุกด้าน ภายใต้แนวคิด 360-Degree Center of Life นำเสนอการใช้ชีวิตแบบครบวงจรที่ผู้คนสามารถเลือกซื้อสินค้า กิน ทำงาน เล่น อยู่และใช้ชีวิตทั้งแบบออฟไลน์ และออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันต่อปี ภายในห้าปีข้างหน้า ปริมาณลูกค้าในโครงการของเราจะเพิ่มขึ้นจาก 1.2 ล้านคนเป็น 1.8 ล้านคนต่อวัน หรือ 657 ล้านครั้งต่อปี

2) จับมือกับธุรกิจในกลุ่มเซ็นทรัลและขยายไปสู่สินทรัพย์ใหม่ ตัวอย่างเช่น ล่าสุด เซ็นทรัลพัฒนาได้ร่วมมือกับ Evolution Data Centers (EDC) เพื่อร่วมกันพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่จะยกระดับอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในกรุงเทพฯ และประเทศไทย

3) ยึดมั่นใน ESG เพื่อการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ในขณะที่เราดำเนินการ ‘การสร้างสถานที่’ และการดูแลผู้คนและชุมชนโดยการสร้าง ‘ความมั่งคั่งในท้องถิ่น’ และส่งเสริม ‘การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน’ นอกจากนี้เรายังจัดเตรียมพื้นที่การค้าเสรีขนาด 100,000 ตารางเมตรสำหรับ SMEs และเกษตรกร นอกเหนือจากการช่วยปกป้องโลกของเราตามเป้าหมายของบริษัทที่ลดปริมาณสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2050

ผมขอใช้โอกาสนี้แสดงความขอบคุณนักวิเคราะห์การลงทุนทุกท่านที่มอบรางวัลอันทรงเกียรติเหล่านี้ให้กับเซ็นทรัลพัฒนา นี่เป็นกำลังใจอย่างยิ่งสำหรับสมาชิกในทีมและตัวฉันเองในการก้าวไปข้างหน้าในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน”

เซ็นทรัลพัฒนา คว้ารางวัล Best CEO, Best CFO และ Best Investor Relations จาก IAA Awards for Listed Companies 2022

นางสาวนภัทร ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงิน การบัญชี และบริหารความเสี่ยง เซ็นทรัลพัฒนากล่าวว่า “ขอขอบคุณนักวิเคราะห์การลงทุนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเซ็นทรัลพัฒนามาโดยตลอด เรามุ่งมั่นที่จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามหลัก ESG ตลอดจนนำเสนอข้อมูลบริษัทด้วยความสม่ำเสมอ โปร่งใส และมีคุณภาพ นอกเหนือจากการจัดการธุรกิจและการเงินแล้ว เรายังมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดที่ช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์ความยั่งยืนของเรา ซึ่งรวมถึง:

1) การดูแลผู้มีส่รับจดทะเบียนบริษัทวนได้ส่วนเสียทั้งหมด – เซ็นทรัลพัฒนาใช้ ‘Net Promoter Score’ เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ให้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าร่วมกัน

2) การดูแลทางสังคม – เรารายงานและติดตามผลลัพธ์ตลอดจนผลกระทบทางสังคมเชิงบวกตามกรอบการทำงานของ B4SI ซึ่งเริ่มต้นจากการตั้งค่าข้อมูล ให้การสนับสนุนชุมชน และการวัดผลลัพธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน ในปี 2565 กิจกรรมการตลาดของเซ็นทรัลพัฒนาช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นเกือบ 140 ล้านบาท

3) การดูแลสิ่งแวดล้อม – เรามีเป้าหมายคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 นอกเหนือจากเป้าหมายที่ยั่งยืนอื่นๆ เช่น การเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาด และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมายระยะสั้นสำหรับแต่ละปีและเป้าหมายระยะกลางสำหรับ 2030”

เซ็นทรัลพัฒนา คว้ารางวัล Best CEO, Best CFO และ Best Investor Relations จาก IAA Awards for Listed Companies 2022

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสู่อนาคตด้วยความมุ่งมั่นของแบรนด์ ‘จินตนาการถึงอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน’ และพัฒนารูปแบบธุรกิจแห่งอนาคต ‘The Ecosystem for All’ ซึ่งรับประกันการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นของธุรกิจหลัก ได้แก่ ศูนย์การค้า ชุมชน ห้างสรรพสินค้า โครงการที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน และโรงแรม แผนการลงทุนระยะ 5 ปีของบริษัท (พ.ศ. 2566-2570) ครอบคลุมการลงทุนกว่า 1.35 แสนล้านบาท ครอบคลุมกว่า 200 โครงการใน 30 เมืองของประเทศไทยและอาเซียน ได้แก่ ศูนย์การค้า 50 แห่ง ศูนย์การค้าชุมชน 17 แห่ง ที่พักอาศัย 90 โครงการ โรงแรม 37 แห่ง อาคารสำนักงาน 13 แห่ง และสำนักงานเฟล็กซ์ 4 แห่ง

ข้อมูลจาก https://www.nationthailand.com/