สายการบินแห่งชาติให้คำมั่นที่จะนำเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนมาใช้.

นายชัย เอี่ยมสิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการับจดทะเบียนบริษัทรบินไทย กล่าวในงานสัมมนาเรื่องความยั่งยืนด้านการบินและการท่องเที่ยว เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่สายการบินจะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งรวมถึงการนำเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน (SAF) มาใช้เพื่อสนับสนุนการบินที่ยั่งยืน

สายการบินจะค่อยๆ เพิ่มการใช้ SAF โดยตั้งเป้าไว้ที่ 2% ภายในปี 2568, 5% ภายในปี 2573 และ 60% ภายในปี 2593 การใช้ SAF ในการดำเนินงานเพียง 1% จะทำให้ค่าใช้จ่ายประจำปีของสายการบินเพิ่มขึ้น 1.5 พันล้านบาท และ 10% จะเท่ากับ 15 พันล้านบาท ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้กับนโยบายสนับสนุนของ SAF เขากล่าว

นายชัยยังได้กล่าวถึงนโยบายความยั่งยืนของการบินไทยซึ่งมุ่งเน้นไปที่ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

1. ‘จากเครื่องบินสู่โลก’: วิธีตอบแทนสังคม

2.’ จากขยะสู่ความมั่งคั่ง’ เปลี่ยนขยะเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3. ‘จากสีม่วงสู่วัตถุประสงค์’: วิธีทำให้สายการบินขับเคลื่อนตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ เขายังกล่าวถึงแผนการของการบินไทยที่จะเปิดตัวชุดจานชามบนเครื่องบินชุดใหม่ที่ทำจากขวดพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มที่ยั่งยืนในการลดภาวะโลกร้อน

ข้อมูลจาก https://www.nationthailand.com/