พาณิชย์เตรียมโปรโมทสินค้าบีซีจีทั่วโลก.

ด้วยกระแสผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ของไทยบีซีจี เช่น ผ้าทอมือ ผ้าไหมไทย น้ำมันอะโวคาโด และโลชั่นที่ทำจากใบตอง ได้รับความสนใจอย่างมาก เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์กล่าว

พวกเขากล่าวว่าผลิตภัณฑ์ของบีซีจียังทำให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นแข็งแกร่งขึ้นด้วย เจ้าหน้าที่กระทรวงเริ่มค้นหาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ผู้ผลิต และสิ่งแวดล้อมในปีนี้ และมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผลิตภัณฑ์สามกลุ่ม:

  1. ผลิตภัณฑ์บีซีจีที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  2. ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ที่รักษาภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ท้องถิ่น
  3. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่รักษาความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ่านนวัตกรรม

ในปีนี้ได้มอบหมายให้เจ้รับจดทะเบียนบริษัทาหน้าที่พาณิชย์จังหวัดเป็นตัวแทนขายเพื่อรวบรวมสินค้าคุณภาพระดับพรีเมียมให้กับทั้ง 3 กลุ่ม เจ้าหน้าที่กระทรวงยังมุ่งส่งเสริมการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบ การเล่าเรื่อง และการขยายตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

การบรรลุเป้าหมายเหล่านี้สำเร็จได้สำเร็จที่งาน Thailand Local BCG Plus Expo 2023 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BCG ในท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคมารวมตัวกันเพื่อแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตน งานนี้เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมซึ่งให้ความสำคัญกับการบริโภคอย่างยั่งยืน

พลเอกวรรณพร เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า งานแสดงสินค้าทั้ง 5 งานทั่วทุกภูมิภาค ประสบผลสำเร็จเกินเป้า

งานนี้สร้างรายได้จากการเจรจาธุรกิจและการขายกว่า 386.5 ล้านบาท โดยงาน Thailand Local BCG Plus Expo 2023 มีมูลค่าการค้ารวม 694.72 ล้านบาท

ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า กระทรวงมีแผนจะจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจออนไลน์ร่วมกับการค้าไทย อำนวยความสะดวกในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์ BCG ในท้องถิ่น นอกจากนี้พวกเขาจะประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อและนิทรรศการต่อไป

ปีหน้าโครงการจะขยายไปสู่ตลาดระดับ 2 และเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ ในปีที่ 3-5 จะมุ่งเน้นไปที่การขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ

ข้อมูลจาก https://www.nationthailand.com/