พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตปิโตรเลียม.

มนตรี ราวัลชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งดำเนินการโดย FutureTech Energy Ventures (FTEV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. โดยจะจ่ายพลังงานให้กับโครงการผลิตปิโตรเลียม S1 ของบริษัท

“โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนี้จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตปิโตรเลียมได้ 13,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 1.3 ล้านต้นต่รับจดทะเบียนบริษัทอปีเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้” เขากล่าวเสริม

ลานแสงอรุณเป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้พลังงานทดแทนเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตปิโตรเลียม

มนตรี กล่าวว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของ ปตท.สผ. ในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593

FTEV ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด และธุรกิจไฮโดรเจน ได้เริ่มดำเนินการโรงงานลานแสงอรุณในเดือนกรกฎาคม

เพื่อบรรลุภารกิจในการอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงของ ปตท.สผ. ไปเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืน FTEV ยังได้ลงทุนในโครงการผลิตไฮโดรเจนขนาดใหญ่ในรัฐสุลต่านโอมาน โครงการนี้จะใช้ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเพื่อผลิตไฮโดรเจน ‘สีเขียว’ สำหรับการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ในต่างประเทศ สนับสนุนเป้าหมายของบริษัทในการเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาด

ข้อมูลจาก https://www.nationthailand.com/