บีโอไอ สนับสนุนไทยเป็นศูนย์กลางพลาสติกชีวภาพ.

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บีโอไอได้ส่งเสริมการลงทุนในภาคพลาสติกชีวภาพมากกว่า 37,000 ล้านบาท ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยมุ่งสร้างผลิตภัรับจดทะเบียนบริษัทณฑ์ที่มีมูลค่าสูงจากวัตถุดิบทางการเกษตร

นริศ เทิดธีรสุข เลขาธิการบีโอไอ เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเป็นหนึ่งในภาคส่วนเป้าหมายของบีโอไอภายใต้กลยุทธ์บีซีจี ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยการใช้ประโยชน์จากศักยภาพทางชีวภาพที่หลากหลายของประเทศไทยในฐานะแหล่งวัตถุดิบคุณภาพสูงและเพียงพอสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ อ้อยและมันสำปะหลัง ตลอดจนความพร้อมด้านแรงงานและการสนับสนุนอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางพลาสติกชีวภาพที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ปัจจุบัน พลาสติกชีวภาพถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ การแพทย์ และยานยนต์ จึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรของประเทศไทยและสนับสนุนความพยายามในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างยั่งยืน

BOI ได้ส่งเสริมการลงทุนในผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพรายใหญ่ระดับโลกหลายราย เช่น NatureWorks Asia Pacific และ Total Corbian PLA Co Ltd ผู้ผลิตโพลีเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและ Polylactic Acid, บริษัท PTT MCC Biochem Co Ltd ผู้ผลิต PBS (Polybutylene Succinate)

บีโอไอมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการลงทุนในภาคการผลิตพลาสติกชีวภาพขนาดใหญ่ต่อไป ความร่วมมือ เช่น การร่วมทุนระหว่าง พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ อัลพลา ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกรายใหญ่ของยุโรป พร้อมจัดตั้งโรงงานผลิตไบโอเอทิลีนและโพลีเอทิลีนสีเขียว (Green-PE) ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยความร่วมมือ ร่วมกับ Braskem ผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพระดับโลก เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ BOI ในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพให้ก้าวหน้า

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บีโอไอส่งเสริมการลงทุนในโครงการพลาสติกชีวภาพ 24 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 37,000 ล้านบาท ในระยะต่อไป บีโอไอจะมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานของพลาสติกชีวภาพ การเชื่อมต่อกับสถาบันการศึกษาและการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบทางการเกษตรผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และส่งเสริมให้บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของไทย ความพยายามเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศให้สอดคล้องกับเมกะเทรนด์ระดับโลก

ข้อมูลจาก https://www.nationthailand.com/