กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี และ ไทยคม อยู่ในกลุ่มหุ้นที่มีผลประกอบการดีที่สุด.

กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2 ปีนี้ 2.88 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 88.47% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 โดยงวด 6 เดือนแรกของปีนี้บันทึกกำไร 6.73 พันล้านบาท บาท เพิ่มขึ้น 36.74% จากช่วงเดียวกันของปี 2565 โดยรายได้รวมของ GULF สำหรับไตรมาส 2 ปีนี้อยู่ที่ 35.26 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 44% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้กำไรจากการดำเนินงานงวดเดียวกันอยู่ที่ 3.56 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% จากปีก่อน

การเติบโตส่วนใหญ่มาจากโครงการ GULF Pride ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า IPP ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ มีกำลังการผลิตติดตั้ง 2,650 เมกะวัตต์ ซึ่งเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 ประกอบกับยอดขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากโครงการก๊าซธรรมชรับจดทะเบียนบริษัทาติ SPP 12 ภายใต้กลุ่ม GMP มีส่วนทำให้การเติบโตโดยรวม

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AVANC) รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2 ปีนี้ 7.18 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 รายได้รวมอยู่ที่ 44.77 พันล้านบาท ลดลง 1.1% จากปีก่อน ขณะที่ครึ่งปีแรกมีกำไรสุทธิ 13.94 พันล้านบาท.. ฐานผู้ใช้บริการ 5G ของบริษัทขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ

อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2 ปีนี้ 2.88 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% จากปีก่อน 6 เดือนแรกของปี 2566 กำไรสุทธิอยู่ที่ 5.57 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% การเติบโตส่วนใหญ่มาจากกำไรสุทธิของเอไอเออันเนื่องมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการให้บริการและการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทเฉพาะเจาะจงในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ และงวด 6 เดือนของปี 2566 นั้น INTUCH มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าจำนวน 2.9 พันล้านบาท และ 5.64 พันล้านบาท ตามลำดับ ตัวเลขเหล่านี้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและปีก่อน การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นี้เป็นผลมาจากผลกำไรที่เพิ่มขึ้นของบริษัทในเครือของ AIS (Advanced Info Service) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ INTUCH สำหรับไตรมาส 2 ปีนี้และงวด 6 เดือนปี 2566 อยู่ที่ 37 ล้านบาท และ 79 ล้านบาท ตามลำดับ..

อินทัชประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.47 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 23 ส.ค. และกำหนดจ่ายวันที่ 9 กันยายนปีนี้

ไทยคม (THCOM) เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 2 ปีนี้ด้วย บริษัทมีกำไรสุทธิ 457 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.8% จากไตรมาสเดียวกันปี 2565 ที่มีกำไรสุทธิ 309 ล้านบาท นอกจากนี้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นถึง 409.8% จากไตรมาสก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิ 90 ล้านบาท

ครึ่งปีแรกบริษัทมีกำไรสุทธิ 546 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตนี้คือการรับรู้รายได้อื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าชดเชยจากข้อพิพาท

กำไรสุทธิจากการดำเนินงานครึ่งปีแรกมีจำนวน 189 ล้านบาท ลดลง 37.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 301 ล้านบาท การลดลงนี้มีสาเหตุหลักมาจากการปรับรายได้จากบริการบรอดแบนด์

รายได้ครึ่งปีแรกแตะ 1.81 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.9% จากช่วงเดียวกันของปี 2565 รายได้จากการขายและการบริการ 1.37 พันล้านบาท ลดลง 4.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในปีนี้ การลดลงนี้มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของบริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก https://www.nationthailand.com/